آدرس: یزد، قاسم آباد، میدان دانش آموز، بلوار فردوسی، میدان امینی، کوچه بشارت، باشگاه ورزشی نگار، کدپستی: ۸۹۱۵۱۷۳۱۱۶