یزد، قاسم آباد، میدان دانش آموز، بلوار فردوسی، میدان امینی، کوچه بشارت، باشگاه ورزشی نگار
  • ۰۳۵-۳۸۲۷۹۰۵۴
  • Info@yazdtennis.com