استراتژی رایج در تنیس امروز را می توان به این ترتیب خلاصه کرد:

یا امتیاز را از طریق قدرت کنترل کن یا از طریق زور و قدرت کنترل بشو! در این استراتژی، سلاح اصلی، فورهند مدرن است بویژه فورهندی که از ناحیه بک هند به سمت بک هند حریف نواخته می شود. ایوان لندل پایه گذار این تنیس قدرتی است که در آن فورهند نقش اساسی دارد و توسط بازیکنانی نظیر سمپراس، کورتن، فیلیپوسیس ، کوریر و… بکار گرفته شده است.

دلایل تحول فورهند:

 طی ۲۲ سال اخیر فورهند دچار تحولات مشخصی شده است. این مقاله نحوه زدن فورهند جدید را توضیح می دهد. کلا” سه دلیل باعث تحول فورهند جدید شده است:

۱- راکت های امروزه که با تکنولوژی نوساخته شده اند سبک تر، محکم تر و قوی ترند و صفحه بزرگتری هم دارند که می توان با آنها تاپ اسپین بیشتری ایجاد کرد. تاپ اسپین به بازیکن امکان یکنواختی می دهد حتی در جایی که توپ را محکم تر زده باشد.

۲- سطوح زمین های بازی فرق کرده؛ زمانی ۳ گراند اسلیم ( استرالیا، امریکا و ویمبلدون ) و مسابقات مقدماتی آنها روی چمن برگزار می شد که توپ روی آنها آهسته تر و به نحو غیر قابل پیش بینی حرکت می کرد، اکنون دو تـا از چهار گراند اسلیم ها روی زمین سخت ( Hard Court) برگزار می شود که روی آنها توپها بیشتر بطور یکنواخت از زمین بلند می شوند و و سومین آن اوپن فرانسه است که روی زمین خاک رس (Clay Court ) برگزار می شود که آنقدر خوب هستند که به ندرت توپ به نحو بدی از زمین بلند می شود . بنابراین بازیکن ها می توانند تاب محکمتری داشته باشند.

۳- ورزشکاران امــروزی درشت تر، قــوی تر و آمــوزش دیده تر هستند و با قدرت بیشتری ضربات را می زنند. بنابراین لازم است ضربه ای را یافت که بتواند از عهده این ضربات محکم برآید.

همه عوامل پیش گفته باعث شد که نحوه زدن فورهند عوض شود . امروزه تاکید بر تاپ اسپین است. روی گریپ استرن ( Eastern ) یا سمی وسترن ( Semi Western ) ، که برای توپ های بالاتر بهتر است و بالاخره نحوه ایستادن باز( Open Stance ) است که با آن گریپ ها هماهنگ است.

مهارتهای مورد نیاز فورهند قدرتی:

در اینجا تکنیک فورهند قدرتی جدید را نشان می دهیم اما با یک هشدار : اغلب بازیکنان باشگاهی نباید سعی کنند در فورهندشان تغییرات عمده بدهند تا از حرفه ای ها تقلید کرده باشند . توضیح داده خواهد شد که به جای این کار ، چگونه می توانند برخی از اصول فورهند جدید را برای زدن ضربه قوی تر بکار ببرند. لذا قبل از هر تغییر عمده در ضربات خود، با مربی مشورت کنید.

tagi4الف) حالت آماده باش و حرکت رو به پایین  

در حالت آمادگی برای فورهند، لازم است گریپ مناسب فورهند رابگیرید ( ایسترن، سمی ایسترن، وسترن و سمی وسترن ).

continantalg esterng semiwg westerng
Continantal Eastern Semi Western Western

نکته مهم: چنانچه شما گریپ ایسترن(Eastern ) و یا کنتینانتال ( Continantal ) دارید و در زدن توپ های در ارتفاع متوسط و بالا مشکل دارید، کمی گریپ خود را به سمت Semi Western (سمی وسترن) تغییر دهید. این شما را قادر می سازد که توپ های بالاتر را راحت تر و قوی تر بزنید. چنانچه قد شما کوتاه باشد گریپ وسترن به درد شما نمی خورد.

قبل از تاب عقب و شروع چرخش شانه ها ، زانوها را بخوبی خم کنید.  پاها با فشار به زمین، نیرو را از زمین گرفته و توسط ماهیچه ها به ترتیب به سر راکت انتقال می دهد. ( عمل- عکس العمل )

ب) تاب عقب:

برای تاب عقب لازم است شانه، کمر و باسن را بچرخانید ( در حالت ایستادن باز) حالت ایستادن باز برای فورهند مناسب است چون جلوی بدن خالی مانده تا بعد از ضربه دست و راکت بدون مانع به حرکت خود ادامه دهند.

نکته مهم: در حالت ایستادن باز ( Open Stance ) گریپ کنتینانتال مناسب نیست.

phi-backs
ج) حرکت دایره ای سر راکت (Loop ):

همراه تاب عقب راکت را در یک دایره ای بزرگ به عقب برده تا بتوانید برای افزایش سرعت سر راکت در تاب رو به جلو ، آنرا پایین و جلو بیاورید . پای چپ را بـرای حفظ تعادل بدن تکیه گاه قرار می دهید و راکت را رو به پایین آورده کاملا” به توپ نگاه می کنید و دست مخالف ضربه را برای تعادل جلوی بدن قرار می دهید

 phi-loop
د) تماس توپ و راکت جلوتر از بدن: 

وزن بدن روی پایی قرار می گیرد که راکت در همان دست گرفته می شود (چپ دست روی پای چپ، راست دست روی پای راست)، پای دیگر را برای حرکت رو به بالا و کمک به انتقال مرکز ثقل بدن به پشت دست، بکار گیرید. راکت را از پایین به بالا حرکت داده و کاملا” به توپ نگاه کنید و در حالتی که صفحه راکت عمود به زمین قرار دارد، تماس با توپ را برقرار کنید.

phi-contact
ح) حرکت سـاعد و مچ روی توپ:

آخرین زنجیره انتقال نیرو به توپ توسط سر راکت با مچ انجام می شود.  درست در لحظه قبل از تماس توجه داشته باشید که مچ دست رو به عقب است و حتی این عمل در تاپ عقب هم کمک می کند. حرکت مچ سرعت سر راکت را افزایش می دهد و به شدت ضربه هم می افزاید.

phi-wrist-lift

و) حرکت رو به بالا و جلو :

 بعد از اینکه تماس با توپ را برقرار کردید باید حرکت راکت، توپ و بدن نیز رو به بالا و جلو باشد.
ز) جابجایی مرکز ثقل و استفاده از وزن بدن: در شروع حرکت عمل و عکس العمل، مرکز ثقل بدن توسط خم کردن زانوها به زمین نزدیک می شود ( حفظ تعادل ). بعد از انجام زنجیره ای حرکت ها و انتقال مرکز ثقل از ۷ سانتیمتر بالای ناف به خط مستقیم بین دو پا، در موقع تماس راکت با توپ، مرکز ثقل بدن به پشت دست انتقال یافته و در حالت پرش از وزن بدن برای افزایش قدرت و سرعت توپ کاملا” استفاده می شود.

 ه) ادامه حرکت بعد از ضربه:

 درحالی که راکت در مسیر ضربه قرار گرفته ،حرکت راست شدن زانو ها و حرکت رو به بالاو رو به جلو بدن ، باعث جدا شدن بدن
از زمین می شود و آنقدر سرعت در سرراکت تولید شده که غیر ممکن است راکت را در جلو بدن بتوان متوقف کرد .بنا بر این اجازه
بدهید ،که راکت به دور شانه و یا بدن بچرخد تا متوقف شود
(توجه داشته باشید این عمل ادامه راکت توسط ساعد و مچ انجام می شود که باعث کنترل ضربه و همچنین استراحت ماهیچه های دست می شود).

phi-fh