معرفی گریپ های فورهند

راههای مختلفی برای طرز گرفت ن هر گریبپی وجود دارد، ولی ساده ترین آنها استفاده از استخوان مبنای انگشت اشاره به عنوان مرجع است. همه شکل ها انتهای دسته راکت را نشان میدهند که دارای ۴ ...

بهترین محل ضربه در صفحه راکت (Sweetspot)...

گاهی پیش می آید که از شدت ضربه خودتان تعجب کنید که با تلاش کم ، نتیجه بسیار بالائی گرفته ، آنگاه به منطقه حساس راکت زده اید ! بازیکن حد متوسط فقط گاهی می تواند از این منطقه حساس را...

آموزش ضربه بک هند با یک دست

در تنیس ضربه بک هند به دو صورت “یک دست” و “دو دست” اجرا می گردد که هر بازیکن حرفه ای معمولا یکی از این دو حالت را متناسب با شرایط و ویژگیهای خود ، برگزیده و...

آموزش زدن ضربه فورهند قدرتی

استراتژی رایج در تنیس امروز را می توان به این ترتیب خلاصه کرد: یا امتیاز را از طریق قدرت کنترل کن یا از طریق زور و قدرت کنترل بشو! در این استراتژی، سلاح اصلی، فورهند مدرن است بویژه...

آموزش زدن ضربه سرویس

شکی نیست که امروزه ضربه سرویس در بازی تنیس یکی از عوامل مهمی است که بطور مستقیم در نتیجه مسابقات تاثیر می گذارد؛ به ویژه در مسابقات حرفه ای ، به طور آشکار این تاثیر مشهود است. لذا ...

آموزش جامع قوانین و مقررات تنیس – قسمت چهارم...

آموزش جامع قوانین و مقررات تنیس شامل نکات مورد استفاده در داوری و خطاهای موجود در ورزش تنیس خاکی که در ۴۰ ماده دسته بندی شده اند. (ماده ۳۰ تا ۴۰) ۳۱- راهنمائی بازیکن (توسط مربی و ی...

آموزش جامع قوانین و مقررات تنیس – قسمت سوم...

آموزش جامع قوانین و مقررات تنیس شامل نکات مورد استفاده در داوری و خطاهای موجود در ورزش تنیس خاکی که در ۴۰ ماده دسته بندی شده اند. (ماده ۲۰ تا ۳۰) ۲۱- بازیکن مانع حریف می‏شود ۲۲- اص...

آموزش جامع قوانین و مقررات تنیس – قسمت دوم...

آموزش جامع قوانین و مقررات تنیس شامل نکات مورد استفاده در داوری و خطاهای موجود در ورزش تنیس خاکی که در ۴۰ ماده دسته بندی شده اند. (ماده ۱۰ تا ۲۰) ۱۱- سرویس دوم ۱۲- زمان اجرای سرویس...

آموزش جامع قوانین و مقررات تنیس – قسمت اول...

آموزش جامع قوانین و مقررات تنیس شامل نکات مورد استفاده در داوری و خطاهای موجود در ورزش تنیس خاکی که در ۴۰ ماده دسته بندی شده اند. (ماده ۱ تا ۱۰) ۱- زمین بازی انفرادی ۲- اجزاء ثابت ...

تاریخچه ورزش تنیس

تِنیس ورزشی راکتی است که بین دو نفر (سینگل) یا بین دو تیم دونفره (دوبل) بازی می‌شود. هر بازیکن راکتی دارد که دارای صفحه‌ای از شبکه توری است. بازیکن با این راکت، توپی لاستیکی با پوش...